col

18,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
 อารมณ์ขั้นนั้นดีอย่างไร?

 นักวิชาการหลายท่านได้ทำการศึกษาและค้นพบประโยชน์ของอารมณ์ขันมากมาย  เช่น

 อารมณ์ขันรักษาสัมพันธภาพให้สนิทแนบ  
 
ช่วยละลายอารมณ์โกรธ ความหงุดหงิด และระงับการโต้แย้งได้ รวมทั้งกระชับสัมพันธภาพ
และเพิ่มพูนความผูกพันเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตร่วมกันได้มีผู้สำรวจเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคู่แต่งงาน 30 คู่ เขาพบว่าการหัวเราะจะช่วยเบี่ยงเบนความ
สนใจของคนไปจากอารมณ์โกรธ และความรู้สึกที่เป็นปฎิปักษ์ และจากการศึกษาทางด้าน
สรีระพบว่า เมื่อคนสองคนหัวเราะร่วมกันหัวใจของเขาจะเต้นเร็ว และเต้นไปในจังหวะ
เดียวกันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้ร่างกายและอารมณ์ต่อต้านลดลง

 อารมณ์ขันเป็นรางวัลอันมีค่า  

ได้มีการสำรวจจากผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคล 84คน ผู้อำนวยการ 1,000 คน จากบริษัท
ใหญ่ๆในอเมริกาพบว่า "คนที่มีอารมณ์ขันจะทำงานได้ดีกว่าคนที่ขาดอารมณ์ขัน
"เนื่องจาก มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่คับแคบ มีความยืดยุ่น สามารถตัดสินใจ และยอมรับ
ความคิดใหม่ๆ ได้ดีกว่า ดังนั้นคนที่มีอารมณ์ขัน จะมีเสน่ห์จูงใจให้ถูกเลือกเป็นผู้รับผิดชอบ
งานในตำแหน่งสูงๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนักจิตวิทยา ชื่อ บาร์บารา (Barbara Mackoff) ก็
เคยกล่าวไว้ว่า อารมณ์ขันช่วยสร้างอำนาจในการบังคับบัญชา เพราะจะช่วยลดความรู้สึก
ต่อด้านขัดแย้ง เป็นเทคนิคที่ช่วยให้สามารถแก้ไขความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว เป็น
ลักษณะที่ทำให้ผู้ใกล้ชิดเกิดความเชื่อถือ มั่นใจ และรู้จักผ่อนคลาย 

 ความอารมณ์ขันช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

เราทราบกันนานแล้วว่า เมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะผลิตฮอร์โมนออกมาเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อม ที่จะเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตหัวใจจะเต้นแรงขึ้น ปอดขยายเพื่อรับออกซิเจนได้มากขึ้นร่างกายกระตุ้นพลังงานไปที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาพบ
ว่า  สิ่งเหล่านี้จะทำให้ร่างกายอ่อนแอและนำไปสู่โลกต่างๆ ได้ง่าย  แต่การหัวเราะจะช่วย
ให้เกิดผลไปในทางตรงกันข้ามช่วยเสริมให้คนมี พลังในการต่อต้านโรคได้ ได้มีผู้ทำการ
วิจัยกับผู้ป่วยชาย 10 คน โดยให้ดูหนังตลก 5 คน ที่เหลือให้นั่งอยู่ในห้องเงียบๆ แล้วเจาะเลือดดูทุกๆ 10นาที เพื่อวิเคราะห์การหลั่งของฮอร์โมน พบว่ากลุ่มที่นั่งอยู่ในห้องเงียบๆ
มีการหลั่งฮอร์โมนลดลง นอกจากนั้นการหัวเราะยังเป็นการป้องกันโรคหัวใจได้อีกด้วย จากการศึกษาของจิตแพทย์วิลเลี่ยมบี เรดฟอร์ด โดยทำกับกลุ่มแพทย์เพศชาย วัย 25ปี พบว่าพวกที่มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตรหรือต่อต้านสูงมีถึง 4 ใน 5 ที่เป็นโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยว
กับเส้นโลหิตแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ ทำให้เขาสรุปได้ว่า อารมณ์โกรธและความรู้สึกต่อต้านไม่เป็นมิตรหรือมองโลกใน แง่ร้ายจะทำลายสุขภาพ แต่การหัวเราะจะช่วยให้รู้สึกต่อต้าน
ไม่เป็นมิตร หรือมองโลกในแง่ร้ายจะทำลายสุขภาพ แต่การหัวเราะจะช่วยให้ความรู้สึกดังกล่าวหมดไป
 
 " เมื่อได้ทราบถึงประโยชน์อันมหาศาลของอารมณ์ขันแล้ว อาจทำให้หลายคนมีความ
                 พยายามที่จะฝึกฝนตนเองให้มีอารมณ์ขันขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย "
                         ดังนั้น  "เพื่อความสุขสันต์   จงสร้างอารมณ์ขันให้ชีวิต"
 
You are here: Home Uncategorised อารมณ์ขันนั้นดีอย่างไร