col

18,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
www.col.siam.edu
 
       อาชีพไหนจะมาแรง มีอนาคตในการทำงาน เพราะ การตัดสินใจเลือกอาชีพ นอกจากความถนัดของเราแล้วอีกเรื่องที่ต้องนำมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ก็คือ "เรียนจบไปแล้วจะมีงานทำหรือไม่"
    เทรนที่บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำอย่าง Consulting firm McKinsey & Company แนะนำธุรกิจที่จะมาแรงในปี 2020 เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจให้กับตัวเอง
 
 1 >>> นักวิเคราะห์ข้อมูล
       เชื่อหรือไม่ว่า ยุค digital ที่เป็นอยู่ ณ ทุกวันนี้ ข้อมูลจะกลายเป็นขุมทรัพย์ ที่รอคอยคนที่มีทักษะการแปลงข้อมูลมาให้เกิดประโยชน์ได้ คำว่า BIG DATA กลายเป็นคำยอดฮิตที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูลลูกค้า มีเต็มไปหมด “นักวิเคราะห์ข้อมูล” จึงกลายเป็นที่ต้องการของตลาด แต่น้องๆ ที่อยากมีอาชีพด้านนี้ นอกจากเก่งคณิตศาสตร์แล้ว น้องยังต้องเก่งในแขนงความรู้ที่น้องจะไปวิเคราะห์ด้วยพร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้หลายๆแขนงวิชา
 
2 >>> นักจิตวิทยาบำบัด
   จากการแข่งขันในสังคม จะทำให้คนมีความเครียด และความกดดัน ดังนั้น ความต้องการนักจิตวิทยาบำบัด สำหรับการให้คำปรึกษาชีวิตครอบครัว ชีวิตการทำงาน จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน ในต่างประเทศอาชีพนี้ มาแรงมาก มีการคาดการณ์ว่า ตลาดนี้จะโตถึง 41%ในปี 2020 ทีเดียว
 
 3 >>> นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์
       เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าดังนั้นความต้องการแรงงานเฉพาะด้านทางด้านชีววิทยา, เคมี,วิศวกรรม ฯลฯ จึงขยายตัวตามมาด้วย ยิ่งปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีสถาบันต่างๆที่รองรับแรงงานส่วนนี้ จัดตั้งขึ้นโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ ลองหาข้อมูลกันดูนะ
 
 4 >>> วิศวกรคอมพิวเตอร์
     ยุคไอที ที่อะไรๆ ก็อยู่บนโลกดิจิตอล ทำให้การพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ รวมถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆ ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์จำ นวนมหาศาล ทุกภาคส่วนของธุรกิจต่างต้องนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโยลีสารสนเทศมาใช้ปรับ ปรุงประสิทธิภาพขององค์กร เช่น ธนาคาร ก็ต้อง การระบบคอมพิวเตอร์ที่จะรอง รับการทำธุรกรรมการเงินที่ขยายตัว, บริษัทขนาดใหญ่ ต้องการระบบ network ที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ เป็นต้น
 
 5 >>> สัตวแพทย์
          ในสังคมยุคที่คนมีลูกน้อยลง คนรวยหลายๆ คน ก็จะหันมาเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้น และมีการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองเป็นอย่างดี ใครที่รักสัตว์อยู่แล้ว อาชีพนี้ ก็น่าสนใจใช่ย่อยนะ
 
 6 >>> วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
           ยุคแห่งภาวะโลกร้อน พลังงานสะอาด หรือ พลังงานทางเลือกจะเป็นอีกสิ่งที่คนสนใจ เพื่อมาทดแทนพลังงานที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น วิทยาศาสตร์สายสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกสายอาชีพที่ถูกรวมเข้าไปในอาชีพน่าสนใจ ในปี 2020 เราคงจะได้เห็นรถยนต์ที่ใช้น้ำ เป็นพลังงาน กันก็ได้ ใครจะรู้
 
 7 >>> อาชีพสายสุขภาพ
           รู้ไหมว่า อีก 5 ปี คนแก่จะมีสัดส่วนมากขึ้น และต้องการการดูแล จำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น ความต้องการดูแลสุขภาพ และการรักษาพยา- บาลก็จะมากขึ้นตามมาด้วย ใครเลือกอาชีพสายนี้ รับรอง มีงานทำล้นมือแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น แพทย์, สาธารณสุข, พยาบาล,ทันตแพทย์, เภสัชกร เป็นต้น
 
 8 >>> นักบริหาร
    ในโลกยุคไร้พรมแดน การทำงานบริหารจัดการคนจากหลากหลายที่ การติดต่อประสานงานกับข้ามโลกจะเกิดขึ้น ดังนั้น นักบริหารจัดการ และนักวางแผน จึงเป็นอาชีพที่จะต้องเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้ แต่อย่าลืมนะว่า นอกจากทักษะการปฎิสัมพันธ์กับผู้คน และการวางแผนแล้ว การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษก็คงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับยุค 2020
 
9 >>> นักการเงิน
       รูปแบบบริการทางการเงิน และการลงทุนทางการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น จำ เป็นต้องมีนักการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ น้องๆรู้กันหรือไม่ ว่านักการเงินในยุคนี้ จำเป็นต้องเก่งคณิตศาสตร์ เพราะจะต้องนำความรู้พื้นฐานคณิต- ศาสตร์มาใช้สำหรับการคำนวณ การพยากรณ์ และการประมาณการต่างๆ ใครชอบวิเคราะห์ ชอบคำนวณ สายอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะ
 
 10 >>> ผู้ประกอบการ
           ในยุคนี้ ใครๆ ก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากพิสูจน์ไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอออกมาเป็นสินค้าและบริการ ไอเดียใหม่ๆ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่เรียกว่า START UP มากมายหากน้องเป็นคนที่ชอบความท้าทายและอยากพิสูจน์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในตลาด อาจจะเล็งอาชีพนี้ และสร้างความพร้อมให้ตัวเองสำหรับการเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ ก็ได้นะ
 
 อ้างอิงข้อมูล 10 อาชีพ มาจาก http://money.usnews.com
 
 1. บริษัท ไทยสเตเฟล็กซ์ จำกัด
 2. บริษัท ซีเอสเอ็น รีเสิร์ช จำกัด
 3. บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท จำกัด
 4. บริษัท เรนโบว์ อาร์ท จำกัด
 5. สำนักงานเพื่อนเรียน
 6. ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทีเอชซี การสอบบัญชีฯ
 7. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
 8. บริษัท รีนาว ทรานสปอร์ต จำกัด
 9. บริษัท แอ๊ดด้า(ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน
 10. บริษัท ไทยสวิซบอร์ด&เมตัลเวอร์ค จำกัด
 11. โรงเรียนเลิศหล้า (ถนนเพชรเกษม)
 12. บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด
 13. บริษัท วิสม่า ฟอร์เวิดดิ้ง จำกัด
 14. บริษัท ปัจจุบันโอสถ จำกัด
 15. บริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด
 16. บริษัท ไบโอเทคโนโลยี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
 17. BJCRetail(Retail Business Group)
 18. บริษัท ทีพี-ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
 19. บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด
 20. บริษัท ทริลเลี่ยนส์ และ ทรีไลอ้อนส์ จำกัด
 21. บริษัท เจเอฟบี ฟู้ด จำกัด(เจียง ลูกชิ้นปลา)
 22. หจก. ช.สหมงคลเอ็นจิเนียริ่ง

 1. บจก. เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)
 2. บริษัท มโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
 3. บจก. นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)
 4. บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
 5. บริษัท ดิจิตอล โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 6. บริษัท ธนชาติโบรกเกอร์ (ในกลุ่มธนชาติ)
 7. บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด
 8. บริษัท ฟิชชั่น ซอฟต์ จำกัด
 9. สีลมภัตตาคาร
 10. FIXEL FOUNDATION
 11. บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด
 12. บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด
 13. บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 15. บริษัท วรกุลชัยแพ็คเกจซีล จำกัด
 16. บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
 17. บริษัท สยามนิวส์พริ้นท์ จำกัด
 18. ร้านยาเพรียว (ในเครือ BigC)
 19. บริษัท แบชเชอร์เลอร์ อินเตอร์ จำกัด
 20. บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัทจัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด
 22. บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด (เครื่องนอน Satin)

You are here: Home บริการจัดหางาน